Privacyverklaring


Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens. Ook het door u opgegeven mailadres wordt door ons opgeslagen. Wij gebruiken dit adres alleen waarvoor u dit aan ons heeft doorgegeven en waar u toestemming voor heeft verleend. U kunt uw e-mailadres te allen tijde door ons laten verwijderen.


Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.


Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.


U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.


Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.


Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact versleuteld wegschrijven. Indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van veertig jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd, dit in verband met de langdurige garantie die wij op onze producten geven. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Een eventueel papieren bouwdossier blijft in ons afgesloten archief bewaard.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Beplatingswinkel.nl, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Beplatingswinkel.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. De volgende cookies worden gebruikt:


Functionele cookies:
Deze cookies zijn enkel en alleen nodig voor de werking van de website en bevatten nooit persoonsgegevens. Deze cookies worden standaard geplaatst als u onze website bezoekt. Bijvoorbeeld om te onthouden welke producten u in uw winkelwagen hebt geplaatst.

Analytische cookies: De website gebruikt analytische cookies zodat wij een optimale gebruikerservaring kunnen bieden. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, zodat we deze kunnen verbeteren. Om dezelfde redenen gebruiken we deze cookies om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Persoonsgegevens, zoals IP-adres, worden geanonimiseerd opgeslagen en zijn dus nooit naar een persoon terug te leiden.

Tracking cookies: Met tracking cookies worden gegevens opgeslagen op pagina’s die u bezocht heeft, met als doel het opbouwen van een profiel. Deze gegevens gebruiken wij vervolgens om persoonlijke aanbiedingen te doen. Dit doen wij op pagina’s van Google, YouTube, Facebook en Instagram. Deze cookies worden alleen geplaatst als u hier toestemming voor geeft.


Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee je op basis van je klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Verder is het Analytics account van Beplatingswinkel.nl zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. 


De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hardeman Veenendaal) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (via 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.


Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Beplatingswinkel.nl, Generatorstraat 25, 3903 LH Veenendaal, telefoonnummer 06 - 20 45 30 07, info@beplatingswinkel.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


Beveiliging

Beplatingswinkel.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van gevoelige informatie, zoals uw betaalgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Als u bij ons betaalt via iDeal, dan wordt er gebruik gemaakt van een 128 bit Secure Sockets Layer (SSL) via de bank, de nieuwste technologie om uw data te coderen en beschermen. Dit verzekert u van een veilige online transactie.


14 mei 2018